تماس با ما

دفتر مجمع پیشکسوتان و شهدای تخریبچی استان اصفهان:       03132208811

شماره تماس دبیر مجمع عبدالحسین حیدری:                         09133145904

شماره داخلی دفتر:                                                           03136124349

دکمه بازگشت به بالا