خاطرات

گزیده ای از خاطرات شهید رسول آقاعلی رویا از زبان خواهرش
خاطرات

گزیده ای از خاطرات شهید رسول آقاعلی رویا از زبان خواهرش

رسول بچۀ مهربانی بود. کاری به کار کسی نداشت. اگر کسی هم اذیتش می کرد، اصلاً به دل نمی گرفت.…
خاطره رزمنده محمدصادق دانشی از شهید رسول آقاعلی رویا
خاطرات

خاطره رزمنده محمدصادق دانشی از شهید رسول آقاعلی رویا

غیر از اینکه اکثر وقتش را برای شناسایی و بازکردن معبر برای عملیات ها می گذاشت، همیشه دل نگران مردم…
خاطرات جانباز اکبر کاظمی رزمنده لشکر 8 نجف اشرف
خاطرات

خاطرات جانباز اکبر کاظمی رزمنده لشکر 8 نجف اشرف

منطقه ای که بودیم تازه افتاده بود دست بچه های خودمان. برای همین لوازم عراقی ها زیاد به چشم می…
خاطره رزمنده علی اکبر رحیمی از شهید رسول آقاعلی رویا
خاطرات

خاطره رزمنده علی اکبر رحیمی از شهید رسول آقاعلی رویا

شب صاف بود و آسمان پر از ستاره. توی دل کویر بودیم و ستار هها مثل الماسِ روی مخملِ سیاه…
خاطرات جانباز اکبر کاظمی رزمنده لشکر 8 نجف اشرف
خاطرات

خاطرات جانباز اکبر کاظمی رزمنده لشکر 8 نجف اشرف

وارد محوطه ای شدیم که اطرافش را سنگر ساخته بودند. تاریکی غلیظی بود که چشم چشم را نمی دید. کنار…
خاطره ی رزمنده اصغر غلامی از شهید رسول آقاعلی رویا
خاطرات

خاطره ی رزمنده اصغر غلامی از شهید رسول آقاعلی رویا

درست قبل از عملیات فتح المبین بود. پنج نفر از اصفهان بودیم و حدود چهل نفری از تهران. برایمان توی…
خاطرات جانباز اکبر کاظمی رزمنده لشکر 8 نجف اشرف
اخبار

خاطرات جانباز اکبر کاظمی رزمنده لشکر 8 نجف اشرف

سربازی تمام شد و برگشتم نجف آباد. استاد کاری که پیشش در و پنجره می ساختم گفت بروم مغازه اش…
خاطره ی رزمنده علی محمد صباغیان از شهید رسول آقاعلی رویا
خاطرات

خاطره ی رزمنده علی محمد صباغیان از شهید رسول آقاعلی رویا

رسول هیچ وقت کسی را برای کاری جلو نمی انداخت. اول خودش میرفت و اگر مطمئن میشد خطری نیست، بعد…
خاطرات رزمنده آقای علیزاده از شهید علی خلیلی
خاطرات

خاطرات رزمنده آقای علیزاده از شهید علی خلیلی

از سال 59 ما با هم آشنا شدیم و سه سال توی منطقه بودیم. شب عملیات ولفجر یک بود که…
خاطرات جانباز اکبر کاظمی رزمنده لشکر 8 نجف اشرف
خاطرات

خاطرات جانباز اکبر کاظمی رزمنده لشکر 8 نجف اشرف

سربازی تا قبل از ما هجده ماه بود. اما وقتی جنگ شد سربازی شد بیست و چهارماه. سه ماه قبل…
دکمه بازگشت به بالا