گردان تخریب

مقدمه ای بر کارنامه تخریبچیان لشکر 14 امام حسین
خاطرات

مقدمه ای بر کارنامه تخریبچیان لشکر 14 امام حسین

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل کجا دانند حال ما سبک‌باران ساحل‌ها جنگ به‌طور ذاتی شوم، بدشگون…
دکمه بازگشت به بالا